Náš web zlepšujme pomocí cookies. Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Kontakt

Bohemian Ventures, spol. s r.o.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
tel: 296 536 817
napište nám

Novinky

arr3Doprava ZDARMA   Vážení zákazníci, v červenci jsme pro Vás připravili akci s dopravou zdarma. Nakupte u nás do... arr3Vánoční provozVážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že v období vánočních svátků od pondělí 25. prosince... arr3Doručení do VánocVážení zákazníci, rádi byste nadělili pod stromeček zjednodušenou četbu? To je určitě skvělá volba.... arr3Nové balíčky her skladem!Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás cenově zvýhodněné balíčky vyukových her v angličtině!... arr3Vánoční akce s Penguin-readers.cz Vážení zákazníci, zjednodušená anglická četba je skvělý dárek pod stromeček pro kohokoliv, kdo se...

Informace » Úrovně knih » Active Readers

Pearson English Active Readers - jazykové úrovně

 


Easystarts (rozsah slovní zásoby: 200 slov)


Easystarts představuje ideální možnost naučit i úplné začátečníky číst jednoduchý anglický text. Slovní zásoba i gramatika je základní.

Použita jsou:

 1. Jednoduchá podstatná jména v jednotném a množném čísle 's

 2. Základní zájmena ukazovací (this, that) či tázací (who, what).

 3. Členy určité a neurčité, základní tvary číslovek (1st, 2nd)

 4. Jednoduchá přídavná jména

 5. Tvary sloves (to be, have got, can), časování present simple a present continuous

 6. Příslovce where, when, why, how (much/many), very, too

 7. Spojky and, but, or. Maximálně dvouvětná souvětí.

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 1 (rozsah slovní zásoby: 300 slov)


Beginner plynule navazuje na easystarts, přičemž slovní zásoba je navýšena o dalších 100 slov. Čtenáři se zde setkají s dalšími gramatickými jevy a slovíčky:

 1. Podstatná jména - gerundia (tvar -ing)

 2. Základní zájmena ukazovací (these, those)

 3. Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many

 4. U sloves Present continuous s významem do budoucnosti, past simple u pravidelných sloves, a u těchto nepravidelných sloves: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop

 5. Spojka because

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 2 (rozsah slovní zásoby: 600 slov)


Úroveň Elementary již předpokládá alespoň základní jazykové dovednosti a znalosti. V celoevropském oficiálním měření je označena indexem A2. Tituly na tomto stupni již mají dvakrát širší slovní zásobu než u předchozí úrovně.

Čtení je rozšířeno o tyto gramatické jevy:

 1. Zájmena some-, no-, any- (body/thing)

 2. Řadové číslovky first, hundredth. Neurčité číslovky another, other, each

 3. Stupňování přídavných jmen - more, most, the -est, better, best, worse, worst

 4. Otázky se záporem, další minulé časy nepravidelných sloves, sloveso have to, slovesa will a could, vazba would like, běžná frázová slovesa, dále slovesa know, think, hope + that

 5. Přídavná jména odvozená od substantiv -(i)ly, spojení as..as, too + adjektivum

 6. Neurčitá zájmena somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

 7. Spojky so, before, after, when

 8. Speech a reported speech v přítomném čase

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 3 (rozsah slovní zásoby: 1200 slov)

 

Úroveň Pre-intermediate již označuje mírně pokročilé mluvčí. Tomu odpovídá i slovní zásoba, která je navýšena o dalších 600 slov.

Co se týče gramatiky, čtenář se navíc setká s těmito jevy:

 1. Zájmena someone, anyone, everyone, whose, who, which, that

 2. Všechny základní a řadové číslovky + both, either, neither, much, a bit, a lot

 3. Slovesný čas present perfect simple, past continuous, slovesné tvary v pasivu, be + past participle, dále slovesa can't, could, must, shall, need (to) needn't, should, would + další frázová slovesa.

 4. Souvětí o více větách, souvětí podřadná,

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 4 (rozsah slovní zásoby: 1700 slov)


Stupeň Intermediate se vztahuje k pokročilým mluvčím a v celoevropském referenčním rámci je označen indexem B1. Zvládnutí této úrovně lze oficiálně potvrdit cambridgeskou státní jazykovou zkouškou a obdržením certifikátu FCE.

Readers této úrovně oproti předchozím dále obsahují:

 1. Zájmena no one, each other, such

 2. Přídavná jména nearly as, just as, not quite as, less/least, enough

 3. Trpné rody sloves v present a past continuous. Present perfect continuous a past perfect, have something done, make/let + infinitive, used to/was/was/were/going to, had better, may/might,další použití slovesa must, would, dále should/ought to

 4. Spojovací výraz as well as

 5. Rozvíjení různých druhů kondicionálů

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.