Náš web zlepšujme pomocí cookies. Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Kontakt

Bohemian Ventures, spol. s r.o.
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
tel: 296 536 817
napište nám

Novinky

arr3Doprava ZDARMA   Vážení zákazníci, v červenci jsme pro Vás připravili akci s dopravou zdarma. Nakupte u nás do... arr3Nové balíčky her skladem!Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás cenově zvýhodněné balíčky vyukových her v angličtině!...

Informace » Úrovně knih » Active Readers

Pearson English Active Readers - jazykové úrovně

 


Easystarts (rozsah slovní zásoby: 200 slov)


Easystarts představuje ideální možnost naučit i úplné začátečníky číst jednoduchý anglický text. Slovní zásoba i gramatika je základní.

Použita jsou:

 1. Jednoduchá podstatná jména v jednotném a množném čísle 's

 2. Základní zájmena ukazovací (this, that) či tázací (who, what).

 3. Členy určité a neurčité, základní tvary číslovek (1st, 2nd)

 4. Jednoduchá přídavná jména

 5. Tvary sloves (to be, have got, can), časování present simple a present continuous

 6. Příslovce where, when, why, how (much/many), very, too

 7. Spojky and, but, or. Maximálně dvouvětná souvětí.

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 1 (rozsah slovní zásoby: 300 slov)


Beginner plynule navazuje na easystarts, přičemž slovní zásoba je navýšena o dalších 100 slov. Čtenáři se zde setkají s dalšími gramatickými jevy a slovíčky:

 1. Podstatná jména - gerundia (tvar -ing)

 2. Základní zájmena ukazovací (these, those)

 3. Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, much, many

 4. U sloves Present continuous s významem do budoucnosti, past simple u pravidelných sloves, a u těchto nepravidelných sloves: came, did, had, said, was, were, went. Dále čas budoucí s going to, poté sloveso can, fráze would like, tvary -ing a infinitivy po like a stop

 5. Spojka because

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 2 (rozsah slovní zásoby: 600 slov)


Úroveň Elementary již předpokládá alespoň základní jazykové dovednosti a znalosti. V celoevropském oficiálním měření je označena indexem A2. Tituly na tomto stupni již mají dvakrát širší slovní zásobu než u předchozí úrovně.

Čtení je rozšířeno o tyto gramatické jevy:

 1. Zájmena some-, no-, any- (body/thing)

 2. Řadové číslovky first, hundredth. Neurčité číslovky another, other, each

 3. Stupňování přídavných jmen - more, most, the -est, better, best, worse, worst

 4. Otázky se záporem, další minulé časy nepravidelných sloves, sloveso have to, slovesa will a could, vazba would like, běžná frázová slovesa, dále slovesa know, think, hope + that

 5. Přídavná jména odvozená od substantiv -(i)ly, spojení as..as, too + adjektivum

 6. Neurčitá zájmena somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

 7. Spojky so, before, after, when

 8. Speech a reported speech v přítomném čase

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 3 (rozsah slovní zásoby: 1200 slov)

 

Úroveň Pre-intermediate již označuje mírně pokročilé mluvčí. Tomu odpovídá i slovní zásoba, která je navýšena o dalších 600 slov.

Co se týče gramatiky, čtenář se navíc setká s těmito jevy:

 1. Zájmena someone, anyone, everyone, whose, who, which, that

 2. Všechny základní a řadové číslovky + both, either, neither, much, a bit, a lot

 3. Slovesný čas present perfect simple, past continuous, slovesné tvary v pasivu, be + past participle, dále slovesa can't, could, must, shall, need (to) needn't, should, would + další frázová slovesa.

 4. Souvětí o více větách, souvětí podřadná,

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.

 

 


Level 4 (rozsah slovní zásoby: 1700 slov)


Stupeň Intermediate se vztahuje k pokročilým mluvčím a v celoevropském referenčním rámci je označen indexem B1. Zvládnutí této úrovně lze oficiálně potvrdit cambridgeskou státní jazykovou zkouškou a obdržením certifikátu FCE.

Readers této úrovně oproti předchozím dále obsahují:

 1. Zájmena no one, each other, such

 2. Přídavná jména nearly as, just as, not quite as, less/least, enough

 3. Trpné rody sloves v present a past continuous. Present perfect continuous a past perfect, have something done, make/let + infinitive, used to/was/was/were/going to, had better, may/might,další použití slovesa must, would, dále should/ought to

 4. Spojovací výraz as well as

 5. Rozvíjení různých druhů kondicionálů

Pro nabídku titulů z našeho eshopu k této kategorii klikněte zde.

Pro ukázky jednotlivých knížek a další doplňkové materiály klikněte zde.